O nama

Članovi udruge

Udruga gluhoslijepih osoba grada Splita „Osjet” osnovana je u siječnju 2007.  pod nazivom Udruga gluhoslijepih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Udruga je osnovana na inicijativu samih gluhoslijepih, i jedina je u županiji koja okuplja osobe dvostrukog senzornog oštećenja vida i sluha gradeći mostove komunikacije vodeći ih iz izolacije u kvalitetniji i sretniji život integracijom u zajednicu.

Osnovna svrha udruge je da otkriva, evidentira i okuplja gluhoslijepe osobe s područja grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Da osobe s gluhosljepoćom aktivno i potpuno uključi u društvenu zajednicu, organizira edukacije, rehabilitacije, radne terapije i unapređuje socijalizaciju gluhoslijepih osoba i osoba s drugim senzornim oštećenjima prema individualno koncipiranim programima, pruža pomoć istima u okvirima mogućnosti Udruge ili ih upućuje drugim nadležnim službama.

Uključuje u rad Udruge članove obitelji gluhoslijepih osoba u suradnji s Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba “Dodir” organizira i koordinira radom Centra za prevođenje hrvatskog znakovnog jezika i službe podrške za gluhoslijepe osobe. Uspostavlja kreativne radionice, potiče razvoj samoizražavanja, kritičkog promišljanja i samozastupanja gluhoslijepih osoba i osoba s drugim senzornim oštečenjima, potiče informira i senzibilizira javnost o problematici gluhoslijepih osoba. Potiče razvoj sektora volonterstva s ciljem podizanja kvalitete života gluhoslijepih osoba i osoba s drugim senzornim oštećenjima.

Udrugu gluhoslijepih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije vode same gluhoslijepe osobe uz pomoć djelatnika i volontera udruge.

“Ono najbolje i najljepše ne može se vidjeti, pa čak ni dotaknuti. To se mora osjetiti srcem.”

“Posrćem, padam, ustajem… Teškom mukom nastavljam dalje, ali idem naprijed… Sve sam željnija i sve više i više se penjem. Nazirem sve širi horizont. Svaka je borba – pobjeda.”

“Plakala sam što nisam imala cipele, dok nisam vidjela čovjeka koji nije imao nogu.”

“Sreću nam ne donosi ono što vidimo i dodirujemo, ni ono što drugi rade za nas, nego ono što mislimo da možemo osjetiti i učiniti za drugoga, a onda za sebe same.”

“Samoća žaljenja je naš najgori neprijatelj i ako mu se predamo nikad nećemo učiniti nešto mudro na ovome svijetu.”

“Karakter se ne može razviti kroz lakoću i mir. Jedino kroz iskušenja i patnju se duša može ojačati, vizija pojasniti, ambicija inspirirati i uspjeh postići.”

“Dok sebičnost i pritužbe izopačuju i pomračuju dušu, ljubav je nadimlje radošću i oštri njezin vid.”