Projekti

“Klub obitelji gluhoslijepih osoba”

Prva radionica

Je projekt obiteljskog savjetovanja Udruge gluhoslijepih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije koji je provođen u suradnji dipl. soc. radnice Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba “Dodir” i instruktorom komunikacije sa znanjem i iskustvom na području gluhosljepoće.

Radionice projekta su povezivale roditelje,supružnike i ostale članova obitelji gluhoslijepih osoba, 23 člana obitelji osoba sa gluhosljepoćom s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s gluhosljepoćom kroz socijalno osnaživanje njihovih obitelji, informiranja obitelji osoba s gluhosljepoćom o njihovim pravima i obvezama i poticanja razvoja neformalnih mreža potpore u cilju pružanja emocionalne i socijalne potpore osobama s gluhosljepoćom i njihovim obiteljima.

Gluhoslijepe osobe i članovi njihovih obitelji koji su sudjelovali u ovom projektu, koristili su obiteljskim savjetovanjem, telefonom pomoći. Pohađali su vikend radionice koje su dugoročno poboljšale socijalne vještine i funkcioniranje obitelji osoba s gluhosljepoćom.

Članovi obitelji upoznati su s  specifičnostima gluhosljepoće; komunikaciji, orjentaciji i mobilitetom.

“Home Instructors”

Najava projekta u Splitu

Riječ je o inovativnom modelu podrške osobama s dvostrukim senzoričkim oštećenjem vida i sluha starije životne dobi, projektu koji je osmislio i proveo Hrvatski savez gluhoslijepih osoba “Dodir”.

U projektu su bili uključeni  i gluhoslijepi iz naše županije kao korisnici projekta, i volonteri tj. prevoditelji hrvatskog znakovnog jezika kao pružatelji usluga tj. “home istructors”.

Kažemo da je projekt inovativan model podrške zato što podršku  pruža onom dijelu populacije gluhoslijepih osoba čiji članovi imaju najvieću potrebu za  podrškom, odnosno starim i starijim gluhoslijepim osobama.

Korisnici se ne institucionaliziraju u domove i ustanove jer “Home instructors” dolaze k njima, podrćavajući i jačajući ih u njihovoj uobičajenoj okolini.

Korisnici na taj način stječu mogućnost ponovog uspostavljanja interakcija, djelovanja i doprinosa u svojoj užoj i široj okolini.

Projekt je završio dvodnevnom konferencijom u Zagrebu gdje je između ostalih prisustvovao i gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić.

“Informatizacija rada i informatičko opismenjavanje članova Udruge gluhoslijepih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije”

Tečaj informatike za gluhoslijepe

Je samostalan projekt Udruge gluhoslijepih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.  Potrebe gluho-slijepih osoba svakim danom su sve veće, bilo da se radi o svakodnevnim životnim aktivnostima, društvenom aspektu njihovog života, eventualnom poslovnom uspjehu i zdravstvenim potrebama koje iziskuju kompliciranu papirologiju. Upotreba računala uvelike doprinosi lakšoj i efikasnijoj komunikaciji, razjašnjavanja i upoznavanja ostalih članova društva sa njihovom problematikom i pomoći pri rješavanju iste.

Stanovništvo sve više teži  tehničkoj suvremenosti, a društvene potrebe svakog pojedinca zahtijevaju sve širu upotrebu tehničkih pomagala za ostvarenje osnovnih ljudskih potreba

Edukacija se odvija pod stručnim vodstvom predavača informatičkih znanja i stručnog prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika. Edukaciju pohađa 17 članova udruge koji uz pomoć volonter tj. intervenora redovito pohađaju i prate nastavu. Po završteku tečaja polaznici su naučili koristiti osnovne Office alate; Word, Excell i PowerPoint, naučili su i osnovne načine komunikacije internetom primjerice e-mailom, te su se upoznali s korštenjem alata poput Skype-a i Messanger-a.

“I mi smo mladi“

Uvodna špica

Riječ je o projektu koji je pokrenula info zona , u kojem udruga sudjeluje kao partner u izvedbi, projekt je namijenjen mladoj populaciji invalida sa područja Splitsko-dalmatinske županije, a posebice mladima oštećenog sluha.

Osnovni ciljevi projekta su poboljšanje kvalitete života mladih osoba s invaliditetom putem informiranja uz podizanje javne svijesti o pravima mladih osoba s invaliditetom i poticanje uključivanja mladih osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice. Sve te ciljeve planiramo ostvariti putem specijalizirane TV emisije Stimulator koja se emitirala jednom tjedno u razdoblju od 01.09. do 31.12.

Tijekom cijele emisije prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika iz udruge će u zasebnom dijelu TV zaslona simultano prevoditi sve što je u emisiji izgovoreno.

Na taj način će se omogućiti svim osobama oštećenog sluha kvalitetno praćenje emisije i pristup svim informacijama koje su emisijom plasirane.

Na ovaj način pomažemo uključivanju mladih oštećenog sluha u život zajednice i dajemo im priliku za individualni razvoj.

“I mi smo tu”

Riječ je o projektu s ciljem informiranja šire javnosti o gluhosljepoći, o njenom statusu kao jedinstvenom oštečenju na

Vikend akcija

području Republike Hrvatske i u svijetu, osvješćivanju javnosti o problemima gluhosljepih, njihovom položaju u društvu. Također želimo upoznati javnost s Udrugom gluhoslijepih osoba i njenim radom na ovim prostorima i svim budućim inicijativamam ,u  samom projektu uz volontere su sudjelovali i sami članovi udruge.

Na samu inicijativu potakla nas je činjenica da većina ljudi gluhosljepoću pogrešno definira, kao što je pokazano kroz anketu provedenu među kanditatima zainteresiranim za učenjem hrvatskog znakovnog jezika. Glavna zabluda na koju smo naišli je da večina ljudi smatra da su samo ljudi sa praktičnom gluhosljepoćom zapravo „GLUHOSLIJEPE OSOBE“, dok je činjenica da ta skupina ljudi čini samo 1% populacije gluhoslijepih.

Ovim projektom pokušali smo javnosti pokazati svakodnevnicu s kojom žive gluhoslijepi, putem informativnih letaka i predavanja odgovoriti na najčešće postavljena pitanja i ispraviti zablude koje su ljudi imali. Javnosti smo pokazali i jedinstvena obilježja ove društvene skupine kao što je njihov jezik, hrvatski znakovni jezik i samu kulturu gluhoslijepih osoba. Kao završetak ovog projekta i daljnji nastavak informiranja javnosti o gluhosljepoći stvorena je i ova internetska stranica.

“Osiguravanje prevoditelja za gluhoslijepe osobe”

GSO korisnici u šetnji

Projekt provodimo od 01. svibnja 2012. zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva socijalne politike i mladih, projekt osigurava podršku gluhoslijepim osobama u prevladavanju komunikacijskih barijera kako bi im se omogućila dostupnost informacija i  komunikacija. Prevoditelj znakovnog jezika (kojega koriste gluhe osobe) fokusiran je isključivo na prevođenje govornih (zvučnih) poruka, npr. prevođenje govora na znakovni jezik i obrnuto. S obizirom da gluhi korisnici dobro vide moguće je da veći broj gluhih gleda istoga.

Za razliku od njega, prevoditelj za gluhoslijepe osobe prevodi šire jer njegovo prevođenje uključuje prenošenje govornih poruka, vizualno opisivanje kao i pružanje podrške gluhoslijepoj osobi u kretanju. Gluhoslijepe osobe, uz oštećenje sluha imaju i određeni postotak oštećenja vida što znači da im je, u najvećem broju slučajeva, potrebno prevođenje jedan-na-jedan. Osim toga, gluhoslijepim je osobama potrebna kontinuirana podrška u svakodnevnim aktivnostima jer ni običan odlazak u dućan nije moguć bez podrške prevoditelja. Iskusni i kvalificirani prevoditelj za gluhoslijepe osobe može istovremeno prenositi i poruku govornika kao i vizualne i slušne informacije te informacije o okolini koje dopunjuju kontekst prevođene poruke poštujući pritom preferencije same gluhoslijepe osobe.

Dobar prevoditelj je onaj koji prevodi na odgovarajući način u određenim prigodama i u opsegu koji odgovaraju potrebama odnosno zahtjevima svake gluhoslijepe osobe. Važno je naglasiti da sve gluhoslijepe osobe imaju pravo na prevoditelja jer je educirani i kvalificirani prevoditelj za gluhoslijepe osobe jedini način za prevladavanje komunikacijskih prepreka koje pred njih postavlja kako njihovo dvostruko senzoričko oštećenje tako i društvo.

 

“Jačanje socijalnog uključivanja gluhoslijepih građana RH kroz daljnji razvoj i povećanje usluga prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika”

Osiguravanje podrške gluhoslijepim osobama

Projekt se provodi u partnerstvu sa Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba “Dodir” kao nositeljem projekta te Udrugom gluhoslijepih osobaGrada Osijeka i Osječko-baranjske županije, Udrugom gluhoslijepih osoba Primorsko-goranske županije i Udrugom gluhoslijepih osoba Varaždinske županije.

Provedba projekta traje od travnja 2017. godine do travnja 2019. godine, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Projektom se osigurava za 40 gluhoslijepih osoba podrška prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, od čega su 5 osoba članovi Udruge gluhoslijepih osoba grada Splita “Osjet”.

Više informacija o projektu dostupno je na http://www.dodir.hr/esf/

 

 

 

“Kultura bez prepreka i granica za gluholijepe osobe sa 54+”

Neki od sudionika projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Hrvatski savez Dodir, partneri u projektu su Udruga gluhoslijepih osoba Varaždinske županije, Udruga gluhoslijepih osoba Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije i Udruga gluhoslijepih osoba grada Splita „Osjet”.

„Kultura bez granica i prepreka i za gluhoslijepe osobe sa 54+“ je projekt koji ima za cilj potaknuti svijest cjelokupnog građanstva o mogućoj kvaliteti života, neovisno o dobi, mjestu življenja ili oštećenju. Gluhoslijepi  građani starije životne dobi kroz ovaj projekt organizirat će i interaktivno provoditi predstave o svome životu, podneblju i kulturi te stvarajući pozitivnu sliku o sebi, poticati afirmaciju gluhoslijepih osoba u društvu. Projekt se provodi u četiri županije: Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Gradu Zagrebu.

Cilj projekta je društveno uključivanje starijih gluhoslijepih građana kroz interakciju s građanima, korištenjem vlastitog kulturnog izričaja. Kroz opisane aktivnosti planirano je uključivanje u projektne aktivnosti, a time i pozitivan doprinos u smanjenju socijalne izolacije i boljoj uključenosti u zajednicu za minimalno 50 gluhoslijepih osoba u dobi od 54+.