Udruga gluhoslijepih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije u stalnom nastojanju da gluhoslijepim osobama pruži što dostojanstveniji život, pruži pomoć u komunikaciji, kretanju i pristupu informacijama, pokreće novu akciju.

Riječ je o edukaciji brajice  namjenjenoj osobama s dvostrukim senzoričkim oštećenjem vida i sluha koje su u kasnijoj životnoj dobi ostale bez osjeta vida. Brajica je pismo koje gluhoslijepima omogućuje normalan život, to znači da se gluhoslijepi mogu obrazovati, biti ravnopravni na poslu i samostalniji u životu.

Ova akcija se realizira zahvaljujući velikodušnoj donaciji Lions club-a „Marjan“ koji su nam omogućili nabavku opreme potrebne za provedbu edukacije, kao i printera na brajici koji će ubuduće uvelike pomoći našim članovima. Ovim putem im se u ime cijele udruge iskreno zahvaljujemo!