Ime i PrezimeBodoviOcjena
Helena Nazlić334
Maja Šintić375
Tina Bareša 375
Tea Puljiz385
Petra Jelavić-Čičić375
Marijana Nikolić355
Antonela Baltić344
Josipa Šakić395
Nevena Komlenović283