Rezultati polaznika i polaznica 1. stupnja:

Ime i PrezimeOstvareni bodoviocjena
Antonela Baltić455
Tina Bareša 394
Josipa Dadić383
Ante Dušević241
Petra Jelavić Čičić475
Andrea Jozić 373
Josipa Kavain312
Nevena Komlenović322
Marino Kovačić485
Ivana Milardović282
Helena Nazlić343
Marijana Nikolić475
Jakov Previšić 343
Tea Puljiz394
Josipa Šakić434
Ljiljana Tomasović Peko465

Rezultati polaznika i polaznica 3. stupnja:

Ime i Prezime Ostvareni bodoviOcjena
Tajana Andrle404
Iva Galić343
Božena Komadina 353
Antonia Krolo Pilić404
Jelena Mudrovčić36 3
Marina Svalina322
Luca Šipić 332
Ivana Tomasović414
Petra Trče322
Antonela Pavić241