PRIJAVE ON-LINE za ak. god. 2017./2018. kreću 4. rujna 2017. i traju do 30. rujna 2017.

Prijavite se na ovom linku.

Prijave su obvezne samo za upis u 1. stupanj. Svi prijavljeni bit će i upisani na tečaj, a prijave služe radi organizacije održavanja tečaja.

UPISI:

•    upisi za polaznike 1. i 3. stupnja održat će se u tjednu od 2. do 7. listopada 2017., a termine upisa ćemo objaviti na web stranici www.dodir.hr     do 30. rujna 2017.

•    lokacije i termini održavanja tečaja bit će objavljeni nakon prijavnog roka na www.dodir.hr

•    rasporedi polaznika u grupe odredit će se prilikom upisa

•    prilikom upisa 1. stupnja potrebno je donijeti 300,00 kn za administrativne troškove i didaktički materijal te jednu fotografiju 3,5 x 4,5 cm

•    prilikom upisa 3. stupnja potrebno je donijeti 500,00 kn za administrativne troškove i didaktički materijal

UVJETI ZA UPIS:

•    poznavanje hrvatskoga jezika u govoru i pismu

OSTALE INFORMACIJE:

•    tečaj počinje 9. listopada 2017.

•    osnovni tečaj traje 2 godine i podijeljen je u 4 stupnja

•    održava se u popodnevnim i večernjim satima 1 x tjedno po 2 školska sata

KONTAKT:

e- mail: ugsosplit@gmail.com